Operační program Rozvoj lidských zdrojů - Významné projekty

Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Název programu : Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Název grantového schématu : Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb
Název programu podpory : Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Vyhlašovatel : Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)

Nová šance? rozvoj nových forem sociálních služeb směrovaných k integraci osob se zdravotním postižením na trh práce


„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“


"ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů".


Zahájení projektu 1.9.2006

Cíl projektu :


Hlavní cíl projektu :
Posílení kapacity NNO směrované k dalšímu zkvalitňování poskytovaných služeb a především postupnému rozšiřování služeb zaměřených na integraci uživatelů služeb na trh práce.

Realizací tohoto projektu bude vytvořen dostatečný prostor pro ucelené vzdělávání zaměstnanců organizací působících v oblasti sociálních služeb s vazbou na trh práce, řešeny problémové oblasti, zaváděny nové postupy a přístupy k uživatelům sociálních služeb a vytvořeny programy rozvoje těchto služeb v konkrétním zařízení.

Realizace projektu v roce 2006 :

  1. 2 střednědobé kurzy výpočetní techniky pro pracovníky NNO ( pro začátečníky a pro pokročilé) – celkem 22 účastníků

  2. supervize – 7 účastníků

  3. metodický výjezd do zahraničí – 20 účastník

  4. prezenční akce pro širokou veřejnost – „Tak to vidím já VI“ – na 200 účastníků

Metodický výjezd do zahraničí :

- Lesní projekt Stockerau
- Volkshilfe Box, Vídeň
- Equalizent, Vídeň
- zařízení zaměstnávacího projektu WienWork v Michl´s Restaurant
- WienWork,Vídeň,
- Volkshilfe Jobfabrik, Vídeň
- WienWork Stadlau, Víde

Realizace projektu v roce 2007

- Odborný seminář - Relaxační techniky I. a II. ( 24 účastníků)
- Odborný seminář – Ergoterapie I. a II. ( 25 účastníků )
- Regionální konference poskytovatelů sociálních služeb (100 účastníků )
- Odborný seminář – Sociální rehabilitace I. a II. ( 25 účastníků )
- Metodický výjezd – tuzemský (20 účastníků)


  • Chráněná dílna ERGO Lazy Zlín

  • Chráněná dílna Oblastní charity Uherské Hradiště

  • MESIT recyklace, chráněná dílna Uherské Hradiště-Mařatice

- Supervize (11 účastníků )
- Odborný seminář – Pracovní rehabilitace ( 17 účastníků )

V rámci projektu byly vydány :

- Informační leták
- Průvodce sociálními službami Prostějovska 2007

Výstupy projektu :

- Certifikáty – osvědčení o absolvování kurzů PC
- Presenční listiny
- Zprávy z jednotlivých aktivit
- Fotodokumentace
- Informační letáky
- Průvodce sociálními službami Prostějovska
- Konferenční balíčky (konferenční bloky, složky, spisová taška, jmenovky)

- Program sociálně terapeutické dílny a chráněného bydlení

Spolupracující organizace :
SENZA družstvo, chráněná dílna
ADRA - dobrovolnická organizace Prostějov

Náklady projektu :
Celkové náklady na realizaci projektu činili 618.500,- Kč.

Ke stažení:
Projekt - Chráněné bydlení

Projekt - Sociálně terapeutická dílna OS LIPKA

UKONČENÍ PROJEKTU - 31.8.2007


Úvod  |  O nás  |  Z historie  |  PODĚKOVÁNÍ  |  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  |  Fotogalerie  |  Kontakt  |  ODKAZY  |  VÝROĆNÍ ZPRÁVA
odkazy    Webdesign STUDIO VIRTUALIS