Realokace projektu Phare 2002 - partnerství v rozsáhlém projektu Senioři sami sobě - Významné projekty

Realokace projektu Phare 2002 - partnerství v rozsáhlém projektu Senioři sami sobě

• Předmět a umístění projektu
Předmětem projektu „Senioři sami sobě“ je vytvoření ucelené nabídky vzdělávání seniorů zaměřeného na oblast informačních technologií, komunikací přes internet, vyhledávání informací prostřednictvím internetového klubu. Hlavními cíli projektu je:
• Zlepšit přístup seniorům k informacím a novým technologiím
• Umožnit seniorům přístup ke kvalitnímu vzdělávání
• Otevřít prostor pro komunikaci mezi seniory vzájemně nebo s ostatními věkovými skupinami
• Poskytnout společnosti informace o aktivitách seniorů a pozitivně ovlivnit pohled společnosti na seniory
• Podpořit vzájemnou informovanost mezi partnery projektu a zvýšit orientaci seniorů v povědomí o Evropské unii


• Výsledky projektu :
Realizace projektu byla zahájena v letních měsících 2004. Podařilo se vybudovat moderně a velmi kvalitně vybavenou pracovnu výpočetní techniky pro seniory. Byl zahájen první výcvikový kurz zaměřený na výuku ovládání PC. Do prvního kurzu bylo přihlášeno téměř 60 zájemců z řad seniorů. Z toho důvodu jsme zajistili druhý, souběžný výcvikový kurz. Další kurzy budou pořádány od ledna 2005. Současně jsme zajistili přístupnost učebny seniorům i v době mimo výcvikové kurzy, včetně přítomnosti dobrovolnice, která seniorům pomáhá v praktické aplikaci získané při výcvikových kurzů.

První etapa projektu je velmi úspěšná. Projekt seniory oslovil, jejich zájem předčil očekávání realizátorů.

• Role organizace a stupeň zapojení do realizace projektu
Projekt připravil a jeho realizátorem je Evropské informační a poradenské centrum – EPICO Olomouc. Jako partneři jsou organizace OS LIPKA Prostějov, Oblastní Charita Přerov, Evropský klub Hranice na Moravě. Každá z partnerských organizací realizuje projekt ve svém regionu, byly vybudovány čtyři internetové a počítačové kluby, z toho jeden v prostorách Domovinky OS LIPKA.

• Náklady projektu :
Celkové náklady na realizaci projektu 111.840 EUR
z toho grant poskytnutý z prostředků EU činí 99.000 EUR
Náklady OS LIPKA 23.560 EUR
z toho grant poskytnutý z prostředků EU činí 20.855 EUR
Doba trvání projektu - červenec 2004 až červenec 2005.


Úvod  |  O nás  |  Z historie  |  PODĚKOVÁNÍ  |  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  |  Fotogalerie  |  Kontakt  |  ODKAZY  |  VÝROĆNÍ ZPRÁVA
odkazy    Webdesign STUDIO VIRTUALIS