projekt ACCESS 99 – Středisko stacionární a sociální péče pro mládež a dospělé osoby s postižením - Významné projekty

projekt ACCESS 99 – Středisko stacionární a sociální péče pro mládež a dospělé osoby s postižením

• Předmět umístění projektu
Primárním cílem předloženého projektu bylo rozšíření střediska vzdělávací a sociální péče pro mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením. Zajistit postupný přechod od klasické stacionární péče v ucelený program vzdělávání osob se zdravotním postižením, který vede k jejich aktivaci, zvýšení samostatnosti, soběstačnosti apod. Rozvoj sociální služeb předkládající neziskové organizace – zvýšení kvalifikovanosti pracovníků neziskového sektoru, rozšíření spolupráce jednotlivých neziskových organizací, působící v sociální oblasti. Projekt byl realizován v okrese Prostějov.

• Výsledky projektu
Realizace projektu prokázala původní předpoklady týkající se rozvoje sociálních služeb. Příprava mladých lidí se zdravotním postižením pro plnohodnotný a samostatný život v budoucnosti není otázkou jednoho projektu či roku. Projekt se stal obrovskou příležitostí a startem dlouhodobé koncepční změny v kvalitě i rozsahu poskytovaných služeb osobám se zdravotním postižením.Díky projektu a jeho realizaci došlo k významnému kvalitativnímu posunu v rozsahu i zaměření sociální práce s uživateli poskytovaných služeb. Mladí lidé zapojení do projektu prokázali, že pokud mají vytvořeny specifické podmínky, odpovídající jejich zdravotnímu omezení, dokáží využít své schopnosti k tvůrčí práci s pozitivními výsledky.

• Role organizace stupeň zapojení do realizace projektu
OS LIPKA byla předkladatelem projektu a v plném rozsahu také jeho realizátorem

• Náklady projektu
Celkové náklady na projekt 34.884 EUR
Poskytnutý grant ve výši 80% to je 30.000 EUR


Úvod  |  O nás  |  Z historie  |  PODĚKOVÁNÍ  |  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  |  Fotogalerie  |  Kontakt  |  ODKAZY  |  VÝROĆNÍ ZPRÁVA
odkazy    Webdesign STUDIO VIRTUALIS