PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Statutárnímu městu Prostějov

Zapsaný  spolek LIPKA Prostějov děkuje touto cestou Magistrátu města Prostějova za podporu, kterou nám město dlouhodobě  věnuje. Díky poskytnuté finanční podpoře mohl v letošním roce náš spolek:

 

-   zajistit poskytování sociální služby denní stacionář pro děti a dospělé osoby se zdravotním znevýhodněním, která umožňuje pobyt a poskytuje péči až 90 uživatelům denně

dotace ve výši 150 000 Kč,

 

-   zajistit poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory, při které se setkává okolo 100 seniorů týdně

dotace ve výši 90 000 Kč,

 

-  zajistit provoz sociálně terapeutické dílny – cukrárny, kam pravidelně dochází 12 uživatelů

dotace ve výši 75 000 Kč,

 

-  zlepšit podmínky života 72 uživatelů denního stacionáře a snížit energetickou náročnost provozu denního stacionáře

dotace ve výši 550 000 kč

 

Za poskytnutou finanční podporu moc děkujeme.

 

Mgr. Renata Čekalová

předsedkyně spolku

 

 Ke stažení:


Úvod  |  O nás  |  Z historie  |  PODĚKOVÁNÍ  |  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  |  Fotogalerie  |  Kontakt  |  VÝROĆNÍ ZPRÁVA  |  ODKAZY
odkazy    Webdesign STUDIO VIRTUALIS