PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Statutárnímu městu Prostějov

 

 

Zapsaný spolek LIPKA Prostějov děkuje touto cestou Magistrátu města Prostějova za podporu, kterou nám město dlouhodobě věnuje. Díky poskytnuté finanční podpoře mohl v letošním roce náš spolek:

-        zajistit poskytování sociální služby denní stacionář pro děti a dospělé osoby se zdravotním znevýhodněním, která                       umožňuje pobyt a poskytuje péči až 90 uživatelům

dotace ve výši 150 000 Kč,

-        zajistit poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory, při které se setkává okolo 65 seniorů týdně

dotace ve výši 90 000 Kč,

-        zajistit provoz sociálně terapeutické dílny – cukrárny, kam pravidelně dochází 12 uživatelů

dotace ve výši 90 000 Kč,

-        zajistit poskytování sociální služby chráněné bydlení pro lidi se zdravotním znevýhodněním, která jim umožňuje                         samostatné bydlení a žít plnohodnotným způsobem života svých    vrstevníků.

dotace ve výši 120 000Kč

-        zlepšit podmínky života 72 uživatelů denního stacionáře v oblasti bezbariérové obslužnosti, pomocí účelově vázané                   dotace na rekonstrukci výtahu

dotace ve výši 550 000Kč

 

Za poskytnutou finanční podporu moc děkujeme.

 

Hana Galetková

předsedkyně spolku

 Ke stažení:


Úvod  |  O nás  |  Z historie  |  PODĚKOVÁNÍ  |  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  |  Fotogalerie  |  Kontakt  |  ODKAZY  |  VÝROĆNÍ ZPRÁVA
odkazy    Webdesign STUDIO VIRTUALIS