O nás

LIPKA, z.s.

Právní postavení

 1. LIPKA, z.s je dobrovolná, nezávislá, nestátní nezisková, humanitární organizace, sdružující členy na základě společného zájmu.

 

Poslání a cíle činnosti

Posláním a cílem spolku LIPKA, z.s.je sdružování občanů na základě společného zájmu, kterým je pomoc, podpora a vyvíjení aktivit směřujících ku prospěchu osob se zdravotním postižením.

Cílem této hlavní činnosti je vytváření odpovídajícího zázemí, podmínek a prostředí pro výchovu, vzdělávání, zájmové a terapeutické činnosti směřující k jejich všestrannému rozvoji, socializaci a integraci do každodenního života společnosti.

Naplňování hlavního poslání činnosti spolku LIPKA,z.s. bude realizováno prostřednictvím následujících aktivit:

 1. Poskytovat služby sociální péče a intervence pro osoby se zdravotním postižením a seniory a to prostřednictvím zřízení a provozování sociálního zařízení pod názvem Centrum denních služeb, jehož součástí je poskytování služeb:
 2. - sociální poradenství

  - denní stacionář pro děti, mládež a dospělé osoby se zdr.postižením

  - sociálně aktivizační služby pro seniory

  - nestátní zdravotnické zařízení – denní stacionář (zkratka NZZ )

  - sociální rehabilitace

  - chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením

  - chráněné pracoviště, sociálně terapeutická dílna

 3. ve kterých jsou vedle výše uvedených sociálních služeb zabezpečovány fakultativní činnosti - rehabilitační, logopedická, výchovně-vzdělávací, terapeutická, nouzové ubytování na dobu přechodné potřeby a činnosti související (např. hiporehabilitace, ozdravné rekondiční pobyty, poznávací výjezdy, jednorázové akce poznávacího, zábavného a relaxačního charakteru apod.) pro klienty zařízení i širokou veřejnost.
 4. V návaznosti na stávající zařízení zřídit a provozovat speciální učiliště pro osoby se zdravotním postižením včetně odborného, pedagogického a zdravotního zázemí a chráněnou dílnu pro osoby se ZPS a TzP.

Úvod  |  O nás  |  Z historie  |  PODĚKOVÁNÍ  |  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  |  Fotogalerie  |  Kontakt  |  ODKAZY  |  VÝROĆNÍ ZPRÁVA
odkazy    Webdesign STUDIO VIRTUALIS