Chráněná dílna

Chráněná dílna

SENZA družstvo, chráněná dílna, Tylova 44, 796 01 Prostějov
Obchodní jméno: SENZA družstvo, chráněná dílna
Adresa: Tylova 44, 796 01 Prostějov
IČO: 26 22 81 81
DIČ: 325-26 22 81 81
Telefon, fax: 582 337 830
E-mail: senza.pv@quick.czTato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Bankovní spojení: 86-3215900237/0100 KB Prostějov

Družstvo SENZA je zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 3319, dne 7. 11. 2000.

Právní forma: družstvo sociálního typu
Předmět činnosti:
- opracování pryžových výrobků
- montážní a kompletační práce
- balící činnost
- hostinská činnost - vývařovna včetně rozvozu obědů
- praní, žehlení, opravy a údržba oděvů
- nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- masérské služby

Statutární orgán: představenstvo
Zakladatel: Občanské sdružení LIPKA
Způsob zřízení: usnesením ustavující schůze družstva, konané 18. 9. 2000
představenstvem, voleným členskou schůzí družstva

SENZA družstvo, chráněná dílna bylo založeno občanským sdružením LIPKA jako jedno z prvních družstev sociálního typu v naší republice. Jeho účelem je provozování chráněné dílny jako jisté nadstavby komplexu služeb sociální péče a intervence pro znevýhodněné, handicapované skupiny obyvatelstva a v souvislosti s tím i poskytování služeb veřejnosti.

82% zaměstnanců družstva jsou občané, kteří pro svoje zdravotní postižení hledají pracovní uplatnění a tím i zařazení do společnosti jen velmi obtížně.

V současné době pracuje v našem družstvu celkem 33 zaměstnanců, z toho:
5 pracovníků se změněnou pracovní schopností
21 pracovníků s částečným invalidním důchodem
1 pracovnice s plným invalidním důchodem
4 pracovnice s plným inv. důchodem s těžkým zdravotním postižením
2 pracovníci bez zdravotního postižení

Pro všechny zaměstnance byla zpracována individuální pracovní náplň a jejich pracovní zařazení odpovídá jejich zdravotnímu stavu a schopnostem.

Chráněná dílna má tyto provozy:
- vývařovna zajišťuje přípravu a podávání obědů pro zaměstnance i veřejnost včetně diety žlučníkové a diabetické
- prádelna zajišťuje praní, žehlení, mandlování a drobné opravy prádla pro klienty z řad občanů, živnostníků a firem
- šicí dílna zajišťuje opravy oděvů, šití oděvů na zakázku
- universální dílna zabezpečuje dílčí výrobní operace pro naše smluvní partnery
- masérské služby pro vlastní zaměstnance i pro veřejnost

Za osum roků existence chráněné dílny je třeba konstatovat, že bylo vybudováno ojedinělé pracoviště, které vytvořila na základě akutní společenské potřeby nestátní nezisková organizace s podporou předstrukturálních fondů EU, Města Prostějova a Úřadu opráce v Prostějově. Později z chráněné dílny bylo vytvořeno družstvo sociálního typu. Chráněná dílna sice není ekonomicky samostatná - dílem je závislá na finanční podpoře státu i podnikatelských subjektech, které tomuto pracovišti poskytují výrobní zakázky. Přes všechny potíže se však podařilo najít cestu k dlouhodobému zaměstnání osob se zdravotním postižením i postupnému zvyšování ekonomické prosperity. Postupně rozšiřujeme výrobní potenciál, získáváme nové zakázky a odběratele, zvyšujeme produktivitu práce, modernizujeme jednotlivé provozy. Spolupracujícím firmám poskytujeme náhradní plnění dle § 24 odst. 3 písm. a) a b) Zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti.

Naší snahou je zřídit další pracoviště pro těžce zdravotně postižené a imobilní občany. To však obnáší vybudování výtahu a další úpravy finančně velmi náročné. Z dosavadních zkušeností je zřejmé, že v okrese Prostějov je nedostatek pracovních míst pro zdravotně postižené občany.

Ve vyspělých zemích bývají sponzoři i zadavatelé práce pro postižené občany úspěšné firmy často z prestižních důvodů. Záměr a cíl je však stejný jako náš – poskytnout možnost osobám vyloučeným z pracovního procesu, integrovat se do společnosti prostřednictvím práce. V realizaci tohoto záměru sehrávají nezastupitelní místo právě chráněná pracoviště a chráněné dílny vytvářející specifické pracovní podmínky pro každého zaměstnance.

Jiří Vejvoda

místopředseda představenstva


Úvod  |  O nás  |  Z historie  |  PODĚKOVÁNÍ  |  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  |  Fotogalerie  |  Kontakt  |  ODKAZY  |  VÝROĆNÍ ZPRÁVA
odkazy    Webdesign STUDIO VIRTUALIS