Centrum denních služeb - Občanské sdružení LIPKA Občanské sdružení LIPKA

Centrum denních služeb

Centrum denních služeb občanského sdružení LIPKA v Prostějově je denní docházkové zařízení poskytující intenzivní ambulantní služby dětem, mládeži a dospělým osobám se zdravotním postižením, jehož posláním je poskytování sociální, výchovně vzdělávací, zdravotně ošetřovatelské, terapeutické a poradenské péče, směrované k rozvoji soběstačnosti a samostatnému způsobu života.

V Centru denních služeb jsou poskytovány sociální služby:

Sociální služba denní stacionář

- oddělení pro mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením

- oddělení pro děti se zdravotním postižením

Nestátní zdravotnické zařízení – denní stacionář

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením


Úvod  |  O nás  |  Fotogalerie  |  Kontakt  |  Odkazy
odkazy    Webdesign STUDIO VIRTUALIS