Na pomoc zdravotně postiženým

Vítejte na webových stránkách LIPKA, z.s.

 

Vítáme vás na stránkách spolku  LIPKA, z.s. Věříme, že Vám přinesou uspokojivé informace o činnosti, poskytovaných službách a aktivitách naší nestátní neziskové organizace..

LIPKA, z.s  je dobrovolná, nezávislá, nestátní nezisková, humanitární organizace sdružující členy na základě společného zájmu. Je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR dne 9.3.1992 v souladu se zákonem č. 83/1992 Sb.

Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku veden u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 1748 ze dne 1.ledna 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Každá nezisková organizace se profiluje společným zájmem svých členů formulovaným do předmětu činnosti. Jeho naplňování je do značné míry závislé na společenském klimatu, vstřícnosti, pochopení a sounáležitosti veřejnosti, jednotlivců i nejrůznějších subjektů.

Naše snahy a cíle by nemohly být naplňovány bez podpory Magistrátu města Prostějova, státní správy, malých i velkých firem a především desítek lidí, kteří nám poskytují pomoc a podporu. Jejich schopnost vcítit se do potřeb jiných, byť jakkoliv odlišných, schopnost být nápomocen činem či slovem, je pro naší každodenní práci neocenitelnou oporou. Všem těm konkrétním i bezejmenným lidem patří naše velké poděkování.

V roce 2018 nám poskytly podporu:

Olomoucký kraj - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na provoz služeb Denní stacionář a Chráněné bydlení.

Magistrát města Prostějova - veřejná finanční podpora z rozpočtu města Prostějova účelově vázána na zajištění provozu Centra denních služeb a Sociálně aktivizačních služeb pro seniory– provozní náklady ve výši 275.000,- Kč.


Úvod  |  O nás  |  Z historie  |  PODĚKOVÁNÍ  |  Připravujeme  |  Fotogalerie  |  Kontakt  |  ODKAZY
odkazy    Webdesign STUDIO VIRTUALIS