Na pomoc zdravotně postiženým - Občanské sdružení LIPKA Občanské sdružení LIPKA

Vítejte na webových stránkách Občanského sdružení LIPKA

 

Vítáme vás na stránkách Občanského sdružení LIPKA. Věříme, že vám přinesou uspokojivé informace o činnosti, poskytovaných službách a aktivitách naší nestátní neziskové organizace..

Občanské sdružení LIPKA je dobrovolná, nezávislá, nestátní nezisková, humanitární organizace sdružující členy na základě společného zájmu. Je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR dne 9.3.1992 v souladu se zákonem č. 83/1992 Sb.

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Každá nezisková organizace se profiluje společným zájmem svých členů formulovaným do předmětu činnosti. Jeho naplňování je do značné míry závislé na společenském klimatu, vstřícnosti, pochopení a sounáležitosti veřejnosti, jednotlivců i nejrůznějších subjektů.

Naše snahy a cíle by nemohly být naplňovány bez podpory Magistrátu města Prostějova, státní správy, malých i velkých firem a především desítek lidí, kteří nám poskytují pomoc a podporu. Jejich schopnost vcítit se do potřeb jiných, byť jakkoliv odlišných, schopnost být nápomocen činem či slovem, je pro naší každodenní práci neocenitelnou oporou. Všem těm konkrétním i bezejmenným lidem patří naše velké poděkování.

V roce 2014 nám největší podporu poskytly:

Ministerstvo práce a sociálních věcí - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na provoz služeb denní stacionář a sociálně aktivizační služby pro seniory

Statutární město Prostějov - veřejná finanční podpora z rozpočtu města Prostějova účelově vázána na zajištění provozu Centra denních služeb a Sociálně aktivizačních služeb pro seniory– provozní náklady ve výši 150.000,- Kč.

Krajský úřad Olomouc - Letní aktivizační program Lipky 2014 - 20.000,-Kč

Firma  Kendrion Prostějov - poskytnutí finančního daru na realizaci projektu "Umím to i já" - vybudování tréninkového bytu a výcvikový program pro mladé lidi se zdravotním postižením  - 80.000.- Kč

Adventní koncerty 2014  - druhou adventní neděli se budeme účastnit natáčení Adventních koncertů nadace ČT , výtěžek bude použit na vybavení chráněného bydlení.

logo - prostějova

Úvod  |  O nás  |  Fotogalerie  |  Kontakt  |  Odkazy
odkazy    Webdesign STUDIO VIRTUALIS